Odwiedza nas 36 gości oraz 0 użytkowników.

 • Głos Niebylca - kwartalnik

  Pierwszy numer gazety lokalnej „Głosu Niebylca” ukazał się w marcu 1994 roku, powstał z inicjatywy Gminnego Ośrodka Kultury i Zarządu Gminy w Niebylcu. Głównym celem powołania czasopisma była dokumentacja i rejestracja wydarzeń kulturalnych, gospodarczych i społecznych.

 • Dni Niebylca

  Dni Gminy Niebylec, organizowane są przez GOK w Niebylcu. Co rok w dniach  6-7 lipca. Zawsze jest kolorowo, wesoło i głośno. Każdy mia okazję znaleźć coś dla siebie i odpocząć od codzienności poprzez rozrywkę.

 • Dożynki Gminne

  Dożynki to wyjątkowe święto dla wszystkich mieszkańców gminy a zwłaszcza dla rolników, którym jesteśmy wdzięczni za trud i wysiłek włożony w coroczne zbiory.

 • Koncert Noworoczny

  W kalendarzu imprez kulturalnych w gminie Niebylec na dobre wpisał się już, organizowany od kilku lat, NOWOROCZNY KONCERT.

 • Kapela Jany

  Kapela "Jany" została założona w 1977 roku przez Wacława Kozłowskiego. W 1985r. został powołany Gminny Ośrodek Kultury, który przejął w części patronat nad kapelą, a jej kierownikiem jest inż. Wiktor Bochenek.

 • Kapela Cajmery

  Kapela Cajmery powstała w 2000 r. W programie repertuarowym posiada przyśpiewki i melodie tradycyjnego folkloru miejskiego jak i kompozycje własne. Kapela  bawi swoim repertuarem na różnych imprezach okolicznościowych, spotkaniach integracyjnych i piknikach.

 • Mażoretki Dżet

  Założycielem zespołu "Mażoretki Dżet" jest tamburmajor orkiestry dętej w Niebylcu Agnieszka Cynar. Zespół działa od 2008 roku. Dziewczęta prezentują układy taneczno - marszowe żonglując i podrzucając pałeczkami mażoretkowymi.

 • Jazz Band

  Zespół "Jazz Band" powstał w 1998 r. i działa w GOK w Niebylcu. W repertuarze posiada standardy jazzu tradycyjnego, ery swingu i transkrypcje muzyki ludowej.

 • Promyczki

  Dziecięcy zespół „PROMYCZKI” działa od 2012 roku przy Gminnym Ośrodku Kultury w Niebylcu. Założycielem i instruktorem choreograficznym jest Agnieszka Cynar.

 • Trijo

  Zespół powstał w 2006 r. i funkcjonuje w ramach Gminnego Ośrodka Kultury w Niebylcu, współpracując z Domem Kultury Sokół w Strzyżowie

 • Spojrzenie

  Grupa zawiązała się w marcu 2009 r. Spotkania odbywają się raz w tygodniu w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Niebylcu. Zespołem opiekuję się Renata Kozdraś.

 • Orkiestra Dęta

  Orkiestra Dęta założona przez księdza Franciszka Murasa. Na początku była to orkiestra parafialna. Obecnie działa przy GOK w Niebylcu.. Orkiestra swoim repertuarem koncertuje podczas świąt kościelnych i państwowych.

Najnowsze artykuły, wstęp - link czytaj więcej cała treść

Niebylec, dnia 06-08-2019

Jarmark Niebylecki.

 

V j niebylecki m

 

Dnia dniu 21 lipca 2019 r. w Niebylcu na boisku sportowym, odbyła się piąta już edycja jarmarku niebyleckiego. W roku bieżącym przebieg jarmarku i jego organizacja odbiegały od poprzednich edycji. Do tej pory bowiem jego organizatorami było Towarzystwo Miłośników Ziemi Niebyleckiej i Gminny Ośrodek Kultury, oczywiście pod patronatem wójta gminy Niebylec, w tym roku rolę organizatora pełniła także Lokalna Grupa Działania CK Podkarpacie w Czudcu, której gmina Niebylec jest członkiem. Inny był także termin jarmarku – w poprzednich cztery edycjach jarmark organizowaliśmy w święto 3 maja, w tym roku zrobiliśmy to w lipcu, w przeddzień święta św. Marii Magdaleny, a więc w terminie zgodnym z pierwszymi jarmarkami.

Dzisiejszy jarmark, organizowany jako impreza kulturalna, jest wspomnieniem wydarzeń z 1509 r., związanych z założeniem Niebylca jako miasta. Wraz z przywilejem lokacyjnym, król Zygmunt Stary wydał fundatorom immunitet sądowy oraz nadał prawo targowe i jarmarczne, które uprawniało do odbywania targów tygodniowych (w poniedziałki) oraz dwóch dorocznych jarmarków – 2 lutego na święto MB Gromnicznej oraz 22 lipca na święto św. Marii Magdaleny, notabene patronki miejscowego kościoła parafialnego, ufundowanego w Konieczkowej w 1464 r. To właśnie tutaj, na tych niebyleckich jarmarkach mieszkańcy okolicznych wsi zaopatrywali się we wszystko, co było im potrzebne do prowadzenia gospodarstwa rolnego i domowego. Niebylec bowiem od początku swego istnienia był nie tylko centrum gospodarczym, ale także centrum kulturowym – to tutaj od
1650 r. był kościół, szpital, a od 1906 r. także straż pożarna. Od roku 1933, a więc od czasu likwidacji gmin jednostkowych i utworzenia w ich miejsce gmin zbiorowych, skupiających kilkanaście gmin, Niebylec był także centrum administracyjnym. I właśnie dla uczczenia tych wydarzeń, dla ich upamiętnienia i kultywowania tradycji, organizujemy od pięciu lat jarmark niebylecki, jako wydarzenie kulturalne.
Jarmark jest próbą rekonstrukcji dawnych targów i jarmarków niebyleckich. Skoro król Zygmunt Stary wydał przywilej na założenie miasta Mikołajowi Machowskiemu na terenie Jawornika, dziedzicznej wsi jego brata Jana, to dlaczego nie doszło do założenia miasta Jawornik lecz Niebylec? Dokładnie tego nie wiadomo. Próbę wyjaśnienia podjął prof. Jerzy Wyrozumski, który stwierdził, że albo założenie miasta Jawornik nie powiodło się, albo – co jego zdaniem jest bardziej prawdopodobne – w trakcie wytyczania granic miasta jego centrum przesunięto ku sąsiadującej z Jawornikiem wsi Niebylec, gdzie znajdowało się skrzyżowanie dróg, co nie było obojętne dla miasteczka planowanego jako centrum wymiany towarów.
Jarmark – jak co roku – rozpoczynał korowód, najbardziej barwny jego element. Korowód jest pochodem, w którym odnajdują się wszystkie postaci uczestniczące w jarmarku. Jest rodzajem prezentacji nie tylko siebie, ale także kreowanych postaci, strojów, a przez to lokalnej tradycji i kultury. Korowód otwierał dobosz, który w dawnych wiekach przekazywał do wiadomości mieszkańców ważne informacje. W jarmarcznym korowodzie dobosz szedł na jego czele i ogłaszał wieść o mającym się odbyć jarmarku. Za doboszem, w pierwszym szeregu jechali bryczką zaprzężoną w dwa konie niebyleccy mieszczanie, a za nimi szła młodzież szkolna. Pochód młodzież rozpoczynały przedszkolaki z Przedszkola Samorządowego z Niebylca, prezentując swój baśniowy świat, a za nimi ich starsi koledzy w strojach z różnych epok, ukazując postaci przypominające o ważnych wydarzeniach historycznych. Szli więc uczniowie ze wszystkich szkół z terenu gminy, a więc: ze Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego z Niebylca, Szkoły Podstawowej im. bł. ks. Bronisława Markiewicza z Baryczki, Szkoły Podstawowej im. K. K. Baczyńskiego z Blizianki, szkoły Podstawowej z Gwoździanki i Gwoźnicy Dolnej, szkoły Podstawowej im. Juliana Przybosia z Gwoźncy Górnej, Szkoły Podstawowej im. św. Józefa Sebastiana Pelczara z Jawornika, Szkoły Podstawowej nr 2 im. ks. Popiełuszki w Lutczy, Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Konieczkowej oraz Szkoły Podstawowej im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Połomi. Wszyscy byli radośni, uśmiechnięci i zadowoleni z siebie.
Za młodzieżą szkolną maszerowały koła gospodyń wiejskich, te bardzo zasłużone, dobrowolne i samorządne zrzeszenia kobiet wiejskich (obecnie nie tylko), będące rodzajem społeczno-zawodowych organizacji rolników, raczej rolniczek. Pierwsze tego typu organizacje powstały w 1866 r. w Piasecznie k. Gniewa na Pomorzu Gdańskim, przyjmując nazwę „Towarzystwo Gospodyń”, w Królestwie Polskim w 1877 roku we wsi Janisławice w powiecie Puławy, a w Galicji w 1899 w Albigowej k. Łańcuta. W korowodzie widzieliśmy więc nie tylko koła gospodyń wiejskich z Baryczki, Blizianki, Gwoźnicy Dolnej i Gwoźnicy Górnej, Jawornika, Konieczkowej, Lutczy, Niebylca i Połomi, ale także z Wyżnego i Nowej Wsi Czudeckiej.
W dalszej części korowodu szły zespoły muzyczne działające przy GOK w Niebylcu, reprezentowane tu przez kapelę ludową „Jany”, założoną w 1977 r. przy ówczesnym SKR Niebylec oraz zespół dziecięcy „Promyczki”. W korowodzie szły także cyganki, przedstawiciele ginących zawodów, szczydlarze, kowale, garncarze i wielu innych. Byli przedstawicieli dawnej społeczności niebyleckiej: mieszczanie oraz przedstawicieli społeczności żydowskiej Niebylca. Region nasz to teren pogranicza, na którym od lat obok Polaków zgodnie mieszkali Żydzi oraz Rusini. A ponieważ dawniej za narodowością szła religia, to mieliśmy tutaj katolików, grekokatolików oraz wyznawców judaizmu.
Jarmark więc to miejsce i czas, w którym zbierali się wszyscy – mieszczanie, kupcy, nabywcy, ale także złodziejaszki, oszuści, wróżbici, wszyscy, którzy chcieli coś albo na kimś zarobić, okraść, pobić drugiego. Na jarmarku był gwar, tumult i hałas. Stąd też byli wśród nas ówcześni policjanci, których decyzji każdy karnie podporządkowywał się bez oporu.
Po prezentacji uczestników korowodu – a czynili to Agnieszka Cynar, dyrektor GOK Niebylec i Antoni Chuchla, prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Niebyleckiej – głos zabrali wójt gminy Niebylec Zbigniew Korab, który zaprezentował gminę Niebylec, mówił o jej dokonaniach oraz o planach i zamierzeniach oraz wójt gminy Czudec Andrzej Ślipski, który powitał uczestników jarmarku, życząc miłej i radosnej zabawy. Głos zabrała także wiceprezes zarządu LGD w Czudcu, Anna Siewierska, która ogłosiła wśród KGW konkurs kulinarny. Na płycie boiska sportowego w Niebylcu, gdzie zorganizowano imprezę, ustawiono szereg stoisk wystawienniczych, gdzie swoje produkty i wyroby prezentowały koła gospodyń wiejskich, w łącznej liczbie 18, Towarzystwo Miłośników Ziemi Niebyleckiej z lokalnymi wydawnictwami, producent lokalnego wina „DARIUS” z Gwoźnicy Górnej, kowal, garncarz itp.
Korowód się zakończył komisja konkursowa, w celu wyłonienia najlepszych potraw w ogłoszonym konkursie przystąpiła do pracy i w tym momencie zerwała się ogromna burza, która spowodowała zakończenie jarmarku.

Antoni Chuchla

 

 • DSC09605

Kliknij w obraz i oglądaj galerię.

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież

Niebylec, dnia 04-11-2019 Zaproszenie! Gminny Ośrodek Kultury w Niebylcu  zaprasza na II część inscenizacji "Dziady"    Szczegóły w czytaj więcej.

Oglądaj cały artykuł
 Zaproszenie na II część inscenizacji

Niebylec, dnia 04-11-2019 Irena Duchowska    Pedagog – metodyk fizyki, poetka, działaczka polska urodzona na Wileńszczyźnie w 1955 roku. Po studiach w Wileńskim Instytucie Pedagogicznym…

Oglądaj cały artykuł
 Irena Duchowska

Niebylec, dnia 04-11-2019 XXVI FESTIWAL PIOSENKI RÓŻNEJ Dnia 24 października 2019 r. po raz XXVI odbył się Festiwal Piosenki Różnej, który od wielu lat cieszy…

Oglądaj cały artykuł
XXVI FESTIWAL PIOSENKI RÓŻNEJ

Niebylec, dnia 12-10-2019 Zaproszenie! Gminny Ośrodek Kultury w Niebylcu  zaprasza na ...    Szczegóły w czytaj więcej.

Oglądaj cały artykuł
 Spotkanie Autorskie Ireny Duchowskiej

Niebylec, dnia 02-10-2019 POŻEGNANIE LATA W BLIZIANCE.   W Bliziance, w przeddzień astronomicznej jesieni, Gminny Ośrodek Kultury w Niebylcu zorganizował POŻEGNANIE LATA. 22 września bowiem…

Oglądaj cały artykuł
Pożegnanie Lata 2019 r.

Niebylec, dnia 16-09-2019 Zaproszenie! Gminny Ośrodek Kultury w Niebylcu  zaprasza do udziału w Gminnej Lidze Piłki Siatkowej    Szczegóły w czytaj więcej.

Oglądaj cały artykuł
 Zaproszenie do udziału w Gminnej Lidze Piłki Siatkowej

Niebylec, dnia 13-09-2019 Zaproszenie! Gminny Ośrodek Kultury w Niebylcu  Szkoła Podstawowa, Sołectwo, KGW, OSP w Bliziance zapraszają na ...    Szczegóły w czytaj więcej.

Oglądaj cały artykuł
 Zaproszenie - Pożegnanie Lata 2019

Niebylec, dnia 11-09-2019 DOŻYNKI POWIATOWO-GMINNE W NIEBYLCU 2019   Gmina Niebylec była w tym roku gospodarzem powiatowo-gminnych dożynek. To wyjątkowe święto zgromadziło mieszkańców powiatu strzyżowskiego,…

Oglądaj cały artykuł
DOŻYNKI POWIATOWO-GMINNE W NIEBYLCU

Niebylec, dnia 13-09-2019 ZAPOMNIANE TECHNIKI OBRÓBKI DREWNA   Tradycyjne dożynki to nie tylko święto rolnictwa i rolników, ale także okazja do kultywowania tradycji i przypominania…

Oglądaj cały artykuł
ZAPOMNIANE TECHNIKI OBRÓBKI DREWNA

Niebylec, dnia 11-09-2019 INFORMACJA !!!   Gminny Ośrodek Kultury w Niebylcu zaprasza na zajęcia Zespołu Mażoretek, chętne dzieci w wieku 7 i 9 lat. Pierwsze…

Oglądaj cały artykuł
 INFORMACJA 3

GOK Niebylec tel 17 277 30 30